Nasiśnij Enter aby Wyszukać

Pieczemy z pasją od 1948 roku

Pierwotnie cały zakład mieścił się na powierzchni zaledwie 60 m2. Były to dla rzemiosła czasy bardzo trudne, niosące wszelkie ograniczenia i restrykcyjną politykę wobec wszelkich osób prywatnych. W takich czasach rozwój firmy był praktycznie niemożliwy, a wszelkie działania i wysiłki skupiały się wokół zdobycia surowców do produkcji by zapewnić ciągłość wypieku. Pierwszy etap w historii piekarni można więc określić jako tradycyjny wypiek chleba w małym zakładzie rzemieślniczym.
W roku 1978 założyciel piekarni – Aleksander Krysiak odszedł na emeryturę przekazując piekarnię w ręce swojego zięcia – Lecha Jędryki.

Drugi etap w historii piekarni…

Rozpoczął się drugi etap w historii piekarni czyli żmudne, systematyczne i konsekwentne działania zmierzające do nadania konkretnego kierunku rozwojowi firmy. Początkowo niewiele można było zmienić – podobnie jak w minionych latach – te same ograniczenia dla działalności gospodarczej, biurokratyczne bariery, brak możliwości dynamicznego działania.
Przełom nastąpił w roku 1982 gdy Lech Jędryka przebywając u rodziny we Francji odwiedził tamtejsze piekarnia gdzie miał możliwość obserwować ich pracę. Nasuwające się wnioski były jednoznaczne i wskazywały na konieczność przeprowadzenia gruntownej modernizacji we własnej piekarni. W pierwszej kolejności przeprowadzono modernizację sklepu, a następnie urządzeń piekarniczych.Najważniejszym etapem modernizacji była wymiana pieca piersiowego na mechaniczny. Pracujący dotychczas w piekarni piec piersiowy znacznie ograniczał wydajność, gdyż wypiekał on 120 bochenków chleba w ciągu trzech godzin, a przygotowanie go do wypieku wymagało długiego czasu (rozgrzewanie, usuwanie żaru i czyszczenie wnętrza z sadzy). Zastosowanie nowego, prostszego w obsłudze typu pieca pozwoliło wypiekać tą samą ilość pieczywa w czasie o połowę krótszym. Trzeba było także zmienić sposób przygotowania ciasta. Wprowadzono mechaniczną mieszarkę samoczynnie je wyrabiającą.

Zwiększanie wydajności, a także systematyczne poprawianie jakości spowodowało, że wypiekany w Piekarni „Jędryka” chleb zaczął trafiać na stoły coraz liczniejszych klientów. Konieczną stało się podjęcie decyzji o rozbudowie piekarni. Parcela, na której znajdowała się piekarnia, przy swej niewielkiej szerokości 12,5m nie pozwalała na rozmach. Likwidując jednak część mieszkalną uzyskano miejsce na zamontowanie nowego pieca.Postęp był o tyle znaczny, że używany dotychczas węgiel został zastąpiony gazem. Wkrótce też ręczne sterowanie temperatury, zastąpiono automatycznym dzięki czemu uzyskano powtarzalność wypieku. Dla klientów oznaczało to, codziennie chleb w jednolicie złocistym kolorze i o podobnym smaku. Proces produkcji chleba to także etap tzw. garowania, czyli okres oczekiwania uformowanego już bochenka na wprowadzenie do pieca. Chleb garujący na hali produkcyjnej szybko obsycha, wskutek czego powstające w wyniku fermentacji gazy nie mogą odpowiednio spulchnić i powiększyć objętości kęsa ciasta. W konsekwencji prowadzi to do tego, że bochenek nie ma pożądanej jakości. Aby temu zaradzić zamontowano specjalne komory, w których określona temperatura i wilgotność stwarzają optymalne warunki rozrostu.

Następnie, aby obniżyć koszty piekarni (dystrybutor mąki zaczął pobierać wysokie marże handlowe za kilkutygodniowe leżakowanie) wybudowano przy piekarni magazyny. Początkowo były one niewielkie, dopiero w 1992 roku powstał projekt przebudowy całego przedsięwzięcia. Do prac przystąpiono z początkiem tego roku. Zabudowa ul. św. Rocha, przy której znajduje się piekarnia została uznana za zabytkową, a to spowodowało, że większy remont wiązał się ze zmianą elewacji. Po rozmowach z konserwatorem zabytków zdecydowano się na zakrycie dachu zwanego przemysłowym, attyką. Przeprowadzona została jednocześnie kolejna modernizacja sklepu firmowego znajdującego się przy piekarni. 

65 lat istnienia…

Po ponad 65 latach istnienia, Piekarnia „Jędryka” jest nowoczesnym zakładem o ugruntowanej pozycji na rynku. Obecnie jest firmą zatrudniającą kilkadziesiąt osób i posiadającą własną sieć sklepów firmowych.

… wyróżnienia i nagrody …

Piekarnia Jędryka wielokrotnie zdobywała wyróżnienia i nagrody w regionalych jak i ogólnopolskich konkursach, m.in. :
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za „Wieloasortymentowość i wysoką jakość produkowanego pieczywa” przyznana podczas Dożynek Jasnogórskich we wrześniu 1999 roku;
Tytuł „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY” przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą w roku 2001;
Tytuł „Piekarz Roku 2002” w kategorii „Duże piekarnie” przyznany przez Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi Chleba”;

bulka targowanagrodamecenas

t Twitter f Facebook g Google+